Lampy Anvia

Historie výrobce lamp ANVIA započala v roce 1933 v městě Almelo na východě Nizozemí, navazovala ale na berlínskou produkci společnosti Lessmann Moset Nachfolger, která byla založena v roce 1906. Lessmann Moset Nachfolger byla firmou majitele židovského původu Maxe Lieberta, který byl v roce 1933 kvůli politické situaci v Německu nucen část svých berlínských podniků prodat, bylo mu ale dovoleno přesunout část svého podniku do Nizozemí. Název ANVIA je zkratkou pro Algemeene Nederlandsche Verlichtings Industrie Almelo.


Osvětlovací společnost pan Liebert vedl se svým synem Wernerem a manželem své dcery Fritzem Kaufmannem. V roce 1942 byli ale kvůli svému původu nuceni činnost ukončit a Max Liebert byl se svou ženou a synem Wernerem zabiti v koncentračních táborech.

Nabídka firmy ANVIA, na fotografii je pravděpodobně Fritz Kaufmann
Nabídka firmy ANVIA, na fotografii je pravděpodobně Fritz Kaufmann

V roce 1946 Liebertova dcera Ilse a její manžel Fritz Kaufmann, kteří válku přežili, na popud bývalých zaměstnanců firmu ANVIA znovu založili. Pan Kaufmann v roce 1952 umírá a ANVIA přestává být rodinným podnikem.

J.J.M. Hoogervorst
Jan J. M. Hoogervorst

Důležitým obdobím byl začátek padesátých let, kdy ANVIA navázala spolupráci s průmyslovým návrhářem Janem J. M. Hoogervorstem, který pro ni zhotovil pravděpodobně nejznámější návrhy, které mají dnes sběratelskou hodnotu. Návrhy odstartovaly úspěšné období padesátých a šedesátých let, kdy se z firmy ANVIA stal společně s firmou Phillips a Hala jeden z nejúspěšnějších výrobců světla v Nizozemí.


 Lampa s názvem The Grasshopper z roku 1955, jeden z nejznámějších návrhů J.J.M. Hoogervorsta
Lampa s názvem The Grasshopper z roku 1955, jeden z nejznámějších návrhů J.J.M. Hoogervorsta

 


Stropní lampa The Upper King, rovněž návrh od J.J.M. Hoogervorsta z konce šedesátých let


V sedmdesátých a osmdesátých letech ANVIA v důsledku industrializace několikrát změnila majitele a na konci osmdesátých let zcela zaniká.

V roce 2014 objevil Michel Klein, nizozemský podnikatel, na trhu několik světel od J.J.M. Hoogervorsta a začal se o firmu ANVIA a její historii zajímat. Podařilo se mu dokonce navázat spolupráci z vnuky manželů Liebertových a synem pana Hoogervorsta, kteří mu poskytli cenné dokumenty a dobové fotografie návrhů, podle kterých mohl výrobu nadčasových světel opět obnovit.

Od roku 2015 firma ANVIA znovu vyrábí původní návrhy J.J.M. Hoogervorsta se zachováním původních postupů a ručním zpracováním. Světla jsou dokonce vyráběny blízko původního města Almelo.

Původní lampa Anvia 6019 z 50. let
Původní lampa Anvia 6019 z 50. letLampa No.1603 s názvem The Shade No.17 podle návrhu J.J.M. Hoogervorsta z roku 1957

Lampa No.1604 s názvem The Shade No.43 podle návrhu J.J.M. Hoogervorsta z roku 1957.
Lampa No.1604 s názvem The Shade No.43 podle návrhu J.J.M. Hoogervorsta z roku 1957

Lampa No.1503 pojmenovaná The Stilletto podle jednoho z prvních Hoogervorstových návrhů ze začátku padesátých let.
Lampa No.1503 pojmenovaná The Stilletto podle jednoho z prvních Hoogervorstových návrhů ze začátku padesátých let 

 

Nabídka nizozemských svítidel ANVIA