Nanovo na Design Icons 2015

Jedním z cílů projektu NANOVO je také propagace designu z bývalého Československa v zahraničí. Za tímto účelem jsme se vydali na každoroční mezinárodní veletrh designu v nizozemském Amsterodamu – Design Icons.
Jednoduchou koncepcí instalace jsme pozornost návštěvníků soustředili na dovezené objekty a hlavně na jejich původ a historii.