Otakar Marcin

Otakar Marcin, sochař a restaurátor, se narodil roku 1937 v Praze. Nejprve se vyučil v oboru štukatér-modelér a po škole nastoupil do ateliéru sochaře Břetislava Bendy. Poté se přihlásil na Umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti do ateliéru profesora Mikuláštíka a pokračoval na pražskou Vysokou školu UMPRUM do ateliéru monumentální plastiky profesora Jana Kavana. Tu absolvoval v roce 1970 a o rok později již měl první samostatnou výstavu. V roce 1968 si zahrál ve filmu Jaroslava Papouška Nejkrásnější věk, ztvárnil roli studenta sochařství Jana Čecha.

 

Dřevěné dílo Filosof z roku 1971

Dřevěné dílo Filosof z roku 1971

 

Od roku 1972 má svůj ateliér na Vysočině, kde nejprve pobýval střídavě s Prahou a po revolučním roce 1989 se na Vysočinu přesunul úplně. Svůj život zasvětil sochařství, pracuje s mnoha materiály ‒s pískovcem, vápencem, žulou, sádrou, pálenou hlínou i bronzem. Častým materiálem je u něj dřevo, které někdy upravuje polychromy. Základem jeho díla je poctivá teoretická příprava, kterou získal nejen akademickým vzděláním, ale i samostatným studiem historických sochařských přístupů. Dokonalé zvládnutí sochařských technik mu umožňuje při stavbě plastiky vždy vycházet z daného materiálu, což dává jeho dílu oceňovanou rozmanitost. 

 

Otakar Marcín

Vlevo Otakar Marcin v roce 1991 se svým dílem zvaným Artisté, napravo ve svém ateliéru

 

Velké množství svých děl realizoval společně se svým kamarádem akademickým sochařem Janem Trtílkem. V jeho samostatných plastikách se často opakují dynamické motivy zachycující pohyb, častým tématem je voda, zhotovil mnoho skulptur nazvaných Milenci, najdeme ale i statičtější figurální sochy a podobizny mnoha osobností. 

 

Plastická stěna, kterou společně s Janem Trtílkem zhotovili v roce 1975 pro interiér hotelu v Praze-Krči

Plastická stěna, kterou společně s Janem Trtílkem zhotovili v roce 1975 pro interiér hotelu v Praze-Krči

Plastická stěna, kterou společně s Janem Trtílkem zhotovili v roce 1975 pro interiér hotelu v Praze-Krči

 

Kromě vlastní sochařské tvorby se věnuje i restaurátorství, o které projevoval zájem již při svém vysokoškolském studiu. Má za sebou nespočet restaurátorských realizací, které tvořil spolu s Davidem Kopeckým, Jaroslavem Kubíčkem, Otakarem Marcinem mladším a Bořivojem Vítkovičem. Vzhledem k jeho všestrannému sochařskému umění a zkušenostem s mnoha materiály je schopen restaurovaným dílům vdechnout nový život a zároveň respektovat jejich charakter a přirozené stárnutí.

 

Z jeho restaurátorských děl se dá jen velmi těžko vybírat, v Praze to jsou například Prašná brána, sochy vstupní brány do strahovského kláštera, sochařská výzdoba kostela sv. Vojtěcha, barokní sochy na fasádě chrámu sv. Mikuláše či sochy sochaře Štursy na paláci Koruna. Nejvíc realizací ale najdeme v Jihlavě, jedná se například o gotický opěrný systém dominikánského kláštera, průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, Prachalovy klasicistní sochy ve Smetanových sadech, kašny a morový sloup na Masarykově náměstí. Dále má za sebou pan Marcin realizace v Havlíčkově Brodě, Brtnici, Ždírci, na hradě Polná a mnoho dalších místech.

 

Socha s názvem Milenci z roku 1982

Socha s názvem Milenci z roku 1982
Zdroj fotografií: www.otakarmarcin.cz

 

V nabídce Nanovo:
Milenci I
Milenci II
Hudba
Skica č. 9 (58)

 

Otakar Marcin - 1 Otakar Marcin - 2 Otakar Marcin - 3 Otakar Marcin - 4