Přednáška o hotelu Praha

Záznam přednášky, která se konala v našem obchodě dne 12.9.2016.

Hotel Praha byl architektonický a designérský skvost své doby - sloužil jako elitní hotel pro KSČ a VIP zahraniční hosty. Při stavbě hotelu byly použity v té době nejlepší dostupné technologie a materiály a vybavení hotelu bylo navrženo významnými umělci. Nacházel se v Praze-Dejvicích, čp. 2450, v Sušické ulici 20 na Hanspaulce. Existence hotelu se datuje mezi lety 1981–2014. Po roce 1989 hotel nadále fungoval až do roku 2014, kdy byl za kontroverzních okolností zbourán soukromou společností PPF.

Přednášející
Mgr. Adam Štěch - teoretik, novinář a kurátor / sledujte jeho skvělý profil na Instagramu https://www.instagram.com/okolo_architecture
Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. - jeden z autorů návrhu hotelu Praha
MgA. Pavel Karous Ph.D - český sochař, pedagog a sklářský výtvarník zabývající se uměním ve veřejném prostoru a autor skvělého projektu http://www.vetrelciavolavky.cz